FREZE TEZGAHI İŞ PARÇASI BAĞLAMA APARATLARI

Freze tezgahlarında kullanılan iş parçaşı bağlama aparatları bağlanacak olan iş parçasının geometrik şekline göre farklılıkar gösterir. Buna göre freze tezgahlarında başlıca iş parçası bağlama aparatları şunlardır;

- Mengeneler,

- Cıvata ve pabuçlar,

- Divizörler,

- Divizör ve punta,

- Döner tabla,

- Özel bağlama kalıp ve aparatları,

1 - MENGENELER

Freze tezgahlarında en çok kullanılan iş parçası bağlama aparatlarıdır. İş parçalarının seri şkeilde bağlanmalarını sağlar. Çok değişik mengene çeşitleri vardır. Freze tezgahlarında tezgah mengeneleri kullanılmalıdır. Başlıca tezgah mengen çeşitleri normal kollu, eksantrik (kamlı), pnömatik, hidrolik,çok çeneli, üniversal vb. dir.

Bu konunun devamı için lütfen yeşil butona tıklayınız   

Mengeneler tezgah tablası üzerinde bulunan "T" kanallar yardımıyla tablabaya bağlanırlar. Bu bağlamada "T" somun ve aplamaları kullanılır. Bağlama işleminde mengene çenelerinin tezgah gövdesine paralel olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu paralellik komparatör yardımıyla ayarlanır. Aksi takdirde yapılan frezeleme işlemleri istenilen düzgünlükte olmaz.

 

Bazı mengenelerin alt tabanlarında tezgah tabasının "T" kanalına uygun hizalama kamaları bulunur. Mengene, bu kaması kanala gelecek şekilde bağlandığında mengenenin çeneleri otomatikmen tezgah gövdesine paralel olarak hizalanmış olur. Böylece yukarıda açıklanan mengene çenelerinin komparatör ile hizalanması işlemine gerek kalmaz.

Üniversal ve beşik mengeneler, değişik açılardaki frezeleme işlemlerinin yapılabilmesi için  kullanılır.

Eksantrikli mengeneler iş parçasını, kolun tek hareketi ile çözüp bağlamayı sağlar.

Hidrolik ve pömatik mMengeneler, seri üretimde parçaların ayarlanan baskı kuvvetinde seri olarak bağlanıp sökülmeleri amacıyla kullanılırlar.

2 - CIVATA ve PABUÇLAR

Genellikle ş parçalarının doğrudan tezgah tablasına bağlanmalarında kullanılan bağlama elemanlarıdır. Özellikle mengenelere bağlanamayacak şekil ve boyuttaki iş parçaları bu bağlama elemanları ile tezgah tablasına bağlanırlar. Kullanım amaçlarına göre farklı pabuç ve dayama çeşitleri vardır.

 

3 - DİVİZÖRLER

Freze  tezgâhlarında silindirik iş parçalarının bağlanarak işlenmesi, dişli çark açılması ve her türlü bölüntü işlemlerinde kullanılırlar.  Uzun olan iş parçaları alın punta deliklerinden karşılık puntası ile desteklendikleri gibi orta kısımlarından destek yataklarla da desteklenirler. Böylece bu tür iş parçalarının sağlıklı olaraak frezeleme işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

 

4 - DÖNER TABLALAR

Yatay ve dikey türleri olan bu tablalar tezgâh tablası üzerine "T" kanallar yardımıyla tespit edilir. Kullanım amaçlarına göre değişik açılarda da ayarlanabilirler.

 

Döner tabla tezgah tablasına bağlandıktan sonra mutlaka merkezleme ayarının yapılması gerekir. Merkezleme ayarı aşağıda görüldüğü gibi komparatör yardımıyla yapılır.

 

Aşağıda görüldüğü gibi bu tablalara bağlanan iş parçaları kalıp oyma, iç ve dış yüzeylerin çevresel (eğrisel) frezelenmesinde, kam vb. profillerin markalanarak frezelenmesinde, iç ve dış dişlilerin açılması vb. işlemlerde kullanılır.

 

 

5 - BASİT BÖLME APARATLARI

Silindirik iş parçaları üzerindeki basit bölme işlemleri için kullanılır. Mantık olarak divizörlere benzerler. Aralarındaki fark sadece basit bölme işlemleri için kullanılmasıdır. Bölüntü işleminde iş parçası uygun şekilde konumlandırıldığında tespit pimi ile tespit edilir. Böylece talaş kaldırma esnasında iş parçasının dönmesi engellenmiş olur.

 

6 - MIKNATISLI  TABLALAR

Tek bağlamada üst yüzey ve çevresi frezelenecek iş parçaları ile kalınlığı ince olan iş parçalarının bağlanmasında kullanılırlar. Tek dezavantajları mıknatıslanma özelliği olan iş parçalarının bağlanabilmesidir. Bu tür bağlamada iş parçası üzerinden fazla talaş kaldırılamaz.

 

 

7 - ÖZEL KALIP ve BAĞLAMA APARATLARI

Freze tezgahlarında yukarıda açıklanan iş parçası bağlama aparatları dışında özel kalıp ve bağlama aparatları da bağlama için kullanılırlar. Aşağıda bu tür bağlama  aparatları ile bağlama şekilleri görülmektedir.

 

Bu web sayfasındaki yazılı ve görsel bütün bilgilerin yayın hakları Hamit ARSLAN' a aittir. Hamit ARSLAN' ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopya edilemez, elektronik, mekanik, dijital, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis