SOLIDWORKS EĞİTİM VİDEOLARI

1- Başlangıç 2- Ekran Ayarları 3- Ekran Yerleşimi
4- 2D Tasarıma Giriş 5- Çizgi (Line) 6- Dikdörtgen (Rectangle)
7-Daire (Circle) 8- Çokgne (Polygon) 9- Elips (Ellipse)
10- Tasarım Mantığı 11- Sketch Eksper 12- Otomatik İlişkilendirme
13- Geometrik İlişkiler 14-Ölçülendirme  15- Radyus (Radius)
16- Aynalama (Miror) 17- Offset (Öteleme) 18- Trim (Budama)
19- Circular Pattern 20- Kopyalama (Copy) 21- Relation Horizontal
22-Midpoi. Tangent, Coincident 23- Ölçülendirme Uygulama 24- Eşit Paralel
25- Uzatma 26- Aynalama (Mirror) 27- Radyus, Pah Uygulama
28- Çizgisel Çoğaltma 29- Offset Uygulama 30- Rapid Sketch
31- Sketch Tamir (Repair) 32- Döndürme (Rotate) 33- Büyütme, Küçültme (Scale)
34- Trim Uygulama 35- 3D Sketch 36- Sketch Genel Tekrar 1
37- Sketch Genel Tekrar 2 38- Sketch Genel Tekrar 3 39- Sketch Genel Tekrar 4
40- Sketch İçi Düzenleme 41- Tam Tanımlı Sketch 42- Sketch Unsur Bölme
43- 3D Sketch Giriş 44- Katıda Ekran Kullanımı 45- Katı Tasarıma Giriş 1
46- Katı Tasarıma Giriş 2 47- Ektrude ile Katı Modell. 1 48- Ekstrude İle Katı Modelleme 2
49- Döndürerek Katı Modell. 50- Keserek Boşaltma 51- Döndürerek Kesme
52- Sweep (Süpürme) 53- Loft 54- Sweep Detay
55- Loft Cut 56- Planes (Düzlemler)  57- Eksenler
58- Çizgisel Çoğaltma 59- Dairesel Çoğaltma 60- Eğrisel Çoğaltma 1
61- Eğrisel Çoğaltma 2 62- Doldurarak Çoğaltma 1 63- Doldurarak Çoğaltma 2
64- Radyüs Komutları 65- Sabit Radyüs 66- Tam Yüz Radyüs 1
67- Tamyüz Radyüs 2 68- Radyüs Düzenleme 69- Pah Giriş
70- Pah Kırma Açılı 71- Pah Kırma Mesafesi 72- Pah Kırma Köşeye
73- Yüzey İle Kesme 74- Merkez Çizgisi İle Loft 75- Solid Sweep Kesme
76- Katı Aynalama 1 77- Katı Aynalama 2 78- Düzlemler 1 (Planes)
79- Düzlemler 2 80- Shell (Kabuk) 81- İnce Katı Modelleme 1
82- İnce Katı Modelleme 2 83- Delik Sihirbazı 1 84- Delik Sihirbazı 2
85- Rehber Çizgilerle Sweep 1 86- Rehber Çizgilerle Sweep 2 87- Sweep Patika Seçenekleri
88- Ara Profilli Loft 89- Loft Kapatma 90- Rehber Çizgili Loft
91- Flex Komutlarına Giriş 92- Flex 1 93- Flex 2
94- Twist 95- Tapering - Stretching 96- Flex Devam
97- Bükme 98- Dome 99- Kaburga (Rib)
100- Kopyala - Yapıştır 101- Gövdelere Giriş 102- Katı Ayırma 1

103- Katı Ayırma 2

104- Katı Birleştirme

105- Anında 3D 1

106- Anında 3D 2

107- Taşıma - Kopyalama

108- Deform

109- Emboss Wrap

110- Loft Centerline

111- Loft Guide Curve

112- Loft Multiple Sketch

113- Loft Using Constrain

114- Multiple Extrude

115- Rib Web

116- Rib Circular Web

117- Rib Corner

118- Helis Katılama

119- Yay Katılama

120- Tablo İle Çoğaltma

121- Sweep İle Kesme

122- Katı Uygulama 2a

123- Katı Uygulama 2b

124- Katı Uygulama 3

125- Katı Uygulama 4a

126- Katı Uygulama 4b

127- Katı Uygulama 4c

128- Katıda Ölçme

129- Loft Uygulama

MONTAJ (ASSEMBLY)

MONTAJ (ASSEMBLY)

MONTAJ (ASSEMBLY)

130- Montaja Giriş 1

131- Montaja Giriş 2

132- Montaj Temelleri 1

133- Montaj temelleri 2

134- Montaj İlişkilerine Giriş

135- Montaj İçinde Tasarım

136- Akıllı Montaj

137- Mesafe İlişkisi

138- Dişli İlişkisi

139- Çoklu Dişli İlişkisi

140- Montaj İlişkileri ve Hareket

141- Montaj Patlatma 1

142- Montaj Patatma 2

143- Temel Hareketlendirme

144- Gelişmiş Hareketlendirme

145- Montajda Çarpışma

146- Zincir İlişkisi

147- Kayış İlişkisi

148- Limit, Kasnak, Kam

149- Mesafe,Eşmerkz,Teğet

150- Otomatik Civata Montajı

151- Rack Pinyon

152- Mont. Dairesel Çoğaltma

153- Mont.Unsur Tab.Çoğaltma

154- Montajda Join

155- Montaj Uygulama 1

156- Montaj Uygulama 2

157- Montaj Uygulama 3

DRAFTING 158- Teknik Resim 1

159- Teknik Resim 2

160- Teknik Resim 3 161- Tek. Resim Detaylama

162- Tek.Res.Ortam.Çizim

163- Montaj Tek. Resmi

164- Detaylandırma

165- Kesit Alma 1

166- Kesit Alma 2

167- Montaj Tek. Resmi

168- Antet Oluşturma

169- Antete İlişkiler Atama

170- Delik Listesi Oluşturma

171- Uzun Parçaların Kesiti

172- Görünüş Düzenleme

173- Kısmi Kesit

SURFACES

174- Yüzeye Giriş 1

 

175- Yüzeye Giriş 2

176- Yüzeye Giriş 3

177- Boundary Surface 178- Ruled Surface
179- Yüzey Uygulama 1 180- Yüzey Uygulama 2

 

SHEET METAL

181- Sac Metal Komutları

182- Sac Açılım, Katlama

183- Mitter Flanş

184- Sac Loft

185- Sac Büküm

186- Hazır Formlar

 

189- Profil Kaynak Tasarımı

 

191- Kalıplama Komutları 1

 

194- Kalıplama Komutları 3

 

197- Kalıp Boşaltma

 

187- Kapalı Köşeler

KALIPLAMA

 

192- Boşluk ile Kalıplama

 

195- Detay Kalıplama

 

198- Örnek Kalıplama

188- Sac Katı Geçişleri

190- Kalıplamaya Giriş

 

193- Kalıplama Komutları 2

 

196- Maçalı Kalıplama

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis