FREZE TEZGAHI KESICI TAKIM BAĞLAMA APARATLARI

Freze tezgahlarında kullanılan kesici takım bağlama aparatları kesici takımların şekillerine göre gruplandırılabilir. Buna gör başlıca kesici takım bağlama aparatları şunlardır;

1- Malafalar,

2- Adaptörler,

3- Pensler,

4- Özel bağlama aparatları.

1 - MALAFALAR

Ortası delik ve çevreden kesme yapan freze çakılarının bağlanmasında kullanılan millerdir. Aşağıda görülen bu millerin bir ucu tezgah mili uç konikliğine uygun şekilde koniktir. Diğer ucunda ise üzerine takılan freze çakısının sıkıştırılmasını sağlayan vida ve somun bulunur. Konik kısım freze tezgahı fener miline takılır ve çektirme vidası ile sıkıştırılır.

Bu konunun devamı için lütfen yeşil butona tıklayınız   

 

 

Freze çakıları kesme yönleri dikkate alınarak  takılmalıdır. Malafaların ucundaki sıkma somunları sol vidadır. Bunun nedeni frezeleme  esnasında somunun kendiliğinden çözülmesinin önlenmesidir.

 

Uzun malafayı fener miline bağlamak için, üst başlık vidaları gevşetilerek malafa boyu kurtaracak kadar ileri çekilir ve  yan tespit vidalarından gövdeye tespit edilir. Arka destek yatağı üst kızağa geçirilerek başlığa tespit edilir. Malafa somunu sökülür. Freze çakısı mümkün olduğu kadar tezgah gövdesine yakın bağlanacak şekilde malafa bileziklerinin bir kısmı çıkartılır. Freze çakısı kesme yönüne göre malafa somununu sıkacak şekilde malafaya takılır. Üzerine malafa bilezikleri ve yatak bileziği silinerek takılır. Ön destek yatağı temizlenerek, malafa mili üzerindeki yatak bileziğine yerleştirilir. Üst başlığa tespit edilir. Daha sonra malafa mili somunu uygun bir anahtarla sıkıştırılır.

Uzun malafalar kullanıldığında frezeleme sırasında titreşim ve esnemelerin önlenmesi için ara destek yatakları kullanılır. Bu yataklar freze çakısının çalışmasını engellemeyecek şekilde malafa üzerinde konumlandırılır.

 

2 - ADAPTÖRLER

Ortası delik ancak alından kesme yapan freze çakılarının bağlanmsında kullanılan kesici takım bağlama aparatlarıdır. Genellikle düşey pozisyonda kullanılmalarına rağmen yatay pozisyonda da kullanılırlar. Tezgah miline arka kısmında bulunan mors koniği ve vidalı çektirme mili sayesinde bağlanırlar. Aşağıda görüldüğü gibi adaptörlerin alından sıkmalı ya da yandan sıkmalı çeşitleri vardır.

 

 

 

 

Silindirik saplı freze çakılarının bağlanmasında aşağıda görülen yandan tespit vidalı adaptörler kullanılır. Bu tip adaptörlerin sıkma çap değerleri sınırlıdır. Yani değişik çaplar için fazla sayıda adaptöre ihtiyaç vardır. Aynı zamanda kesicilerin silindirik saplarında tespit vidasının sıkma yüzeyinin düz olması gerekir. Bu nedenle bu tür adaptörlerin yerine pens adaptörleri tercih edilir.

 

3 - PENSLER

Küçük çaplı ve silindirik saplı freze çakıları pens-mandren tertibatıyla bağlanırlar. Pensler pens adaptörü adı verilen başlıklarla birlikte kullanılırlar. Penslerle kesici takımlar hızlı ve hassas olarak bağlanırlar.ağlanacak olan kesici takımın çapına uygun pens pens başlığına takılır ve daha sonra adaptör somunu özel anahtarı ile sıkılır (Bakınız Torna Tezgahlarında Kesici Takım Bağlama Aparatları).

 

Bu web sayfasındaki yazılı ve görsel bütün bilgilerin yayın hakları Hamit ARSLAN' a aittir. Hamit ARSLAN' ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopya edilemez, elektronik, mekanik, dijital, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis