ELEKTROKİMYASAL İMALAT

ELEKTRO - KİMYASAL İŞLEME (ECM - Electro - Chemical Manufacturing)

Elektro - Kimyasal işleme yöntemi, kimyasal reaksiyonlar neticesinde anodik kutuptaki işlenecek parçanın yüzeyinden metal atomlarının katotik kutuptaki takım üzerinden geçirilen doğru akım yardımıyla parçalanarak iyon forma dönüştürülmesi ve bu iyonların elektrolit olarak adlandırılan sıvı yardımıyla metal iyonu şeklinde işleme bölgesinden uzaklaştırılması şeklinde talaş kaldıran bir alışılmamış imalat yöntemidir.

Geleneksel imalat yöntemleri, yüzyılı aşan gelişim süreçlerine karşın günümüz uygulamalarında zayıf ve sınırlı kalmaktadırlar. Bu yöntemlerde kesici takımların küçük boyutlarda yapılamamasından, iş boyutları sınırlı kalmakta, işlem aralığında fiziksel bir temas olmasından dolayı takım titreşimi daima sorun olmakta, bu da takım aşınmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Özellikle son yıllarda elektronik, bilgisayar, havacılık ve uzay endüstrilerinin ürün taleplerine olan beklentileri karşılamak için geleneksel olmayan (None Traditional)  imalat yöntemleri büyük bir önem kazanmıştır.

Bu konunun devamı için lütfen yeşil butona tıklayınız.   

Geleneksel olmayan imalat yöntemlerden biri olan elektro - kimyasal işleme yöntemi (ECM), ilk olarak 1929 yılında Gusself tarafından tanıtılmış ve elektro - kimyasal delme, taşlama ve parlatma şeklinde gelişerek günümüze kadar gelmiştir. 

Bu imalat yönteminde işlenmesi, diğer imalat yöntemlerine göre zor ve karmaşık geometriye sahip ayrıca çok sert olan parçaların iletken olmak koşuluyla rahatlıkla işlenebilmesi mümkündür.

 

Talaş kaldırma işlemi, işlenecek yüzeyin şekline ve ölçülerine göre özel olarak geliştirilmiş elektrotlarla gerçekleştirilir. ECM ile işlemede, takım elektrotunun şekli aynen iş parçasına aktarılır.

ELEKTRO - KİMYASAL İŞLEMENİN ÖZELLİKLERİ

- Talaş kaldırma oranı iş parçasının mekanik özelliğine bağlı değildir.

- Yüzey tamlığı iş parçasının şekli ve ölçüsüne bağlıdır.

- İşleme oranı arttıkça yüzey pürüzlülüğü azalır.

- Takım aşınması yoktur.

- İş parçasının malzeme özelliklerine bağlı olarak enerji tüketimi yüksek değerlere ulaşabilir.

- Karmaşık şekillerde elektrot tasarımı zordur. 

 

 

Bu web sayfasındaki yazılı ve görsel bütün bilgilerin yayın hakları Hamit ARSLAN' a aittir. Hamit ARSLAN' ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopya edilemez, elektronik, mekanik, dijital, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis