KOBİ'lere KDV Müjdesi

KOBİ diye tanımladığımız Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler ülkemizde istihdam yükünün neredeyse tamamını üstlenmiş bulunmakta olup ülke ekonomisinin de motorize işletmeleri olma özelliklerini yıllardan beri sürdürmektedir. Ancak KOBİ' ler böylesine önemli bir misyonu üstlenmiş olmalarına rağmen maalesef ülke yöneticileri tarafından hep üvey evlat muamelesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Verilen onca vaatlere, destek sözlerine ve hatta sırt sıvalamalarına rağmen bugüne kadar bu işletmeler lehine olumlu yönde değişen hiçbir şey olmamıştır. Ancak tüm bunlara rağmen KOBİ' lerin kadirşinas yöneticileri ve çalışanları hep işleriyle meşgul olmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bu işletme yöneticileri tek bir şeyin farkına varmışlardır o da ancak çalıştıkları takdirde üretebileceklerini, işletmelerinin girdilerini karşılayabileceklerini, vergilerini ve işçi ücretlerini ödeyebilecekleridir. Tüm bunlarla birlikte yeni teknolojileri izleyecekler, yeni tezgâh ve sistemlere yatırım yapacaklar. Bunları yaparken de bir ekonomist gibi piyasayı, ülke ve hatta dünya ekonomisini yakından izleyecekler. Eğer başarabilirlerse rakipleri ile de rekabet edeceklerdir. Gördüğünüz gibi ne kadar da kolay değil mi..?

Bildiğiz KOBİ' lerin bu önemini çok iyi kavramış olan yöneticiler 2008 yılı itibariyle leasing yatırımlarındaki makine, tezgâh, teçhizat vb. alımlardaki KDV oranını %1' den %18' e çıkarmıştı. Yapılan bu düzenleme sonucunda pek çok işletme artık tekbir iğne dahi alamaz pozisyonu ile karşı karşıya kalmıştı. Başta TOBB olmak üzere bazı STK (Sivil toplum Kuruluşu) yöneticileri kararın çok yanlış olduğunu, bu kararın özellikle KOBİ' lerin tamamen yok olması ya da mevcut araç-gereç ve tezgâhlarla varlıklarını sürdürmeye zorlanacakları anlamına geldiğini, bunun ise bu işletmelerin yavaş yavaş kapanmaları demek olduğunu vurgulamışlardı. Nihayet aklı selim galip geldi ve Leasing yatırımlarında (Finansal Kiralama) metal işlemede kullanılan tezgâhlarda KDV oranında yeniden düzenlemeye gidilmiştir. 06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2008/13426) ile Diğer Mal ve Hizmetler bölümüne 84.58 ve 84.59 GTİP numaralı tezgâhlar da eklenmiş olup KDV oranı %18' den %8' e düşürülmüştür.

Yapılan değişiklik, finansal kiralama işlemlerini de kapsayacak şekilde tüm teslimlere yönelik genel bir değişikliktir. Bu değişikliğe istinaden, %8 KDV uygulanacak ürünler Metal işlemeye mahsus Torna Tezgâhları (Tornalama Merkezleri dâhil), Metalleri talaş kaldırarak delme, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgâhlarıdır.

Görünüşte oldukça sevindirici bir haber değil mi? Yapılan son düzenlemeye göre evet, ancak geçmiş yıllardaki %1' lik KDV oranı ile kıyasladığımız da hiçte öyle olmadığı çok net olarak görülmektedir. Evet atasözümüz gerçekleşti "Allah kullarını sevindirdi, önce eşeğimizi kaybettirdi sonra da buldurdu". Neyse bunda da şükür diyelim.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis