Hızlı Prototipleme

Günümüzde endüstriyel ürün tasarımında CAD, tasarlanan bu parçaların imalatında ise CAM programları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda bu programların konseptleri, sayıları ve türleri sayılamayacak kadar çoğalmış bulunmaktadır. Buna paralel olarak bu programların öğrenilmesi, ürünlerin tasarlanması ve imalatı süreçlerinde geçen süre uzamıştır. Bu nedenle hızlı ve ucuz endüstriyel ürün tasarımı ve üretimi gündeme gelmiştir. Bunun için modellenen ürünlerin 3D (Üç boyutlu) katı modellerinin fiziki modele dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için Hızlı Prototipleme yöntemi kullanılır.

Hızlı Prototipleme; Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) dosyalarından direk olarak fiziksel model üretmeye yarayan teknolojilere verilen genel isimdir. Bu üretim tekniğinde, modeller kendisini oluşturan malzemenin katmanlar halinde eklenmesi ve yapıştırılması ile oluşur. Bir parçanın geliştirilmesi sırasında, üretime geçmeden önce, parçanın prototipine sıkça gereksinim duyulur. Bu nedenle tasarım aşamasındaki bir parçanın birden fazla modelinin yapılması gerekebilir. Üretilen prototip türüne göre değişik muayene ve testler yapılması gerekir. Prototip üzerinde yapılan testler ile parçanın alması istenilen formu veya mekanik özellikleri belirlenebilir. Bu amaçla prototip üzerinde karar verilen değişiklikler, parçanın CAD modelinde düzeltilerek tekrar prototipi veya son hali üretilir.

Hızlı Prototipleme Hangi Amaçlar İçin Kullanılır;
Yeni ürün geliştirmede hızlı prototip imalatı sayesinde,

  • Olabilecek tasarım hataları kısa zamanda teşhis edilir,

  • Ürünü en kısa sürede piyasaya çıkarabilmek mümkün olur.

  • Prototipler kalıplar için mastar model olarak kullanılabilir.

  • Prototipler, tasarım ekibi, imalat ekibi ve pazarlama ekibi arasındaki iletişimi ve ortak çalışma verimliliğini arttırır.

Hızlı Prototipleme İle Ne Gibi Parçalar Üretilebilir?
Hızlı Prototipleme sayesinde üretilebilecek parçalarda neredeyse bir sınırlama yoktur. Parçalar birbirine kolaylıkla yapıştırılabildiğinden, üretilmesi istenen parçalarda boyut bir sorun oluşturmaz. Hızlı prototipleme sayesinde kalıp üretimi de yapılabilir. Kum kalıp karakterini çok iyi taklit eden kalıpları ve maçaları, düşük ergime dereceli alüminyum, bakır gibi metalleri dökerek kullanabilirsiniz.

Hızlı Prototipleme Ne Kadar Zaman Alır?
Hızlı Prototipleme parçanın karmaşıklığı, parçanın hacmi vb. nedenlere bağlı olarak 4-5 gündür.

Hızlı Prototipleme Pahalı mıdır?
Hızlı Prototipleme eklediği maliyetle pahalı gözükebilir. Ancak, Hızlı Prototipleme sayesinde haftalar sürecek işlemler saatler içerisinde bitebilmektedir. Ürün hataları önceden anlaşılarak, çok daha pahalı düzeltmeler önlenmektedir. Bu gibi avantajlar göz önüne alındığında, hızlı prototipleme kullanılarak yapılan üretim işletmeye, yarattığı görünen maliyetten çok daha büyük tasarruflar sağlamaktadır. Hızlı Prototipleme ile üretilen parçaların maliyeti, parça boyutu, parça hacmi, parça şekli gibi pek çok faktörün etkisindedir. Bu yüzden parçaların gerçek maliyeti gerekli analizlerin yapılmasından sonra ortaya çıkmaktadır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis