CNC MESLEK TEKNOLOJİSİ

I - ÖLÇME VE  KONTROL

 - Ölçme ve Kontrolün Tanımı

- Verniyerli Kumpaslarla Ölçme   

- Mikrometreler, Komparatörler, Mastarlar

II - CNC  TEZGÂHLARI   

- NC/CNC Tanımı, NC/CNC Tezgâh Çeşitleri 

- NC/CNC Tezgâhlarda İş Güvenliği 

- NC/CNC Tezgâhların Bakımı  

- Konvansiyonel Tezgâhlarla CNC Tezgâhlar Arasındaki Farklar

- X, Y, Z temel eksenleri  

- Mutlak ve Eklemeli Yer Değiştirmeler  

- Sabit ve serbest (Bölgesel) referans noktaları 

III - CNC  TORNA TEZGÂHLARI  İÇİN  PROGRAMLAMA   

 - CNC Torna Tezgâhı Program Yapısı 

- Doğrusal Programlama   . 

- Konik Tornalama Programlama  (Mutlak ve Eklemeli Koordinatla.)

- Tornalama Döngüleri  

- Döngü  Yardımıyla  Dış  Çap Tornalama (RECTANGLE)  

- Döngü Yardımıyla  Konik  Tornalama  (TRIANGLE) 

- Alt  Program  (sub program)  Komutu  Kullanımı 

- Bölgesel sıfır noktası tanımlamaları (Local Zero Point) 

 

IV - CNC  FREZE  TEZGÂHLARI  İÇİN PROGRAMLAMA

- CNC Freze Tezgâhı Program Yapısı  

- Doğrusal Programlama

- Aynı Anda İki Eksende Hareket İçeren Programlama

- Frezeleme Döngüleri

- Döngü Yardımıyla Dikdörtgen Cep Frezeleme (RECT.)

- Döngü Yardımıyla Dikdörtgen Çerçeve Frezeleme (FRAME)

- Alt Program (Sub Program) Komutu  Kullanımı 

- Bölgesel Sıfır Noktası Tanımlamaları   

 

V - CNC TORNACILIK

- Eğrisel İnterpolâsyon (Circular Interpolation) 

- CNC Torna Tezgâhlarında Delme Döngüleri

- Makro Programlama, Tekrar İşlemleri

- Kesici Telâfisi  (Tool Compensation),  Kesici Kalibrasyonu, Kesici Kaydırma 

- Satır Atlama Komutu 

- Kanal Açma ve Kesme Komutu

- Köşelere Pah Kırma Komutu, Köşelere Radyus Yapma 

- Vida Açma Komutu 

 

VI - CNC FREZECİLİK 

- Eğrisel İnterpolâsyon (circular interpolation

- CNC Freze Tezgâhlarında Delme Döngüleri   

- Kesici Telâfisi, CNC Freze Tezgâhlarında Kesici Kalibrasyonu, Kesici Kaydırma    

- Satır Atlama Komutu  

- Dairesel Cep Boşaltma Döngüsü ve Program Formatı 

- Bolt Circle Delme Döngüsü ve Program Formatı 

- Yay Frezeleme Döngüsü ve Program Formatı  

- Kanal Frezeleme Döngüsü ve Program Formatı 

- Makro Programlama, Tekrar İşlemleri 

- Ayna Görüntü ve Program Formatı   

- Büyültme ve Küçültme Komutu ve Program Formatı    

 

VII - İLERİ DÜZEY CNC TORNACILIK 

- Vida Tanımı ve Elemanları, Vida Çeşitleri, Vida Açma Komutu  

- Çok Ağızlı Vida Açma Komutu, Sol Vida Açma Komutu, İç (dişi) Vida Açma Komutu 

- Konik Yüzeylere Vida Açma Komutu   

- Artan ya da Eksilen Adımlı Vida Açma Komutu  

- Düzgün Olmayan Eğrisel Profillerin Tornalanması 

- CNC Torna Tezgâhlarında Üçüncü Eksen Programlama 

 

VIII - İLERİ DÜZEY CNC FREZECİLİK

- CNC Freze Tezgâhlarında Dönel (A, B, C) Eksenler

- Dördüncü Eksen ( C ekseni)   

- Beşinci Eksen ( A ekseni)   

- Altıncı Eksen ( B ekseni) 

- Düzgün Olmayan Eğrisel Profillerin Frezelenmesi

 

IX - PROJE ÇALIŞMASI 

- Proje Çalışması

- İşlem Sırasının Analizi  

- İşin Yapımı İçin Gerekli Kesici Takım Seçimi 

- İşin Yapımı İçin Gerekli Bağlama Araçlarının Seçimi

- Parça Programlarını (NC) Hazırlama 

- NC Parça Programlarının Kontrol ve Simülâsyonu

- Program İşletilerek Parça İmalâtının Gerçekleştirilmesi

- Üretilmiş Parça Kontrolünün Yapılması   

- Dökümantasyon Dosyasını Hazırlama

 

 

ISBN 975 - 11 - 2257 - 0 

Teknik ve End. Meslek Liselerinde Temel Ders Kitabı olarak okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı için yazılmıştır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis