KARADENİZ EĞİTİM, KÜLTÜR VE ÇEVRE VAKFI

Milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ülke ekonomisinin gelişmesine, doğal kaynakların korunmasına, milli eğitimin çağdağlaşmasına, insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve uygar bir toplum yapısının ırk, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak oluşumuna yardımcı olarak, toplumsal dayanışma ve demokrasinin bir yaşam biçimi olmasını sağlamaktır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis