Aşağıda verilen örnek programlar FANUC Kontrol Ünitesi' ne göre yazılmıştır.